Brannalarm

BRANNALARM


VED BRANNALARM

Ved utløst brannalarm skal alle evakuere til  samleplass som er gjesteparkingen.


INFORMASJON OM ALARMSYSTEMET

Fellesområder, leiligheter og rekkehus over garasjeanlegg er tilkoblet felles brannalarmanlegg med direkte varsling til brannvesen.

Anlegget har to branntavler, en i blokk 243 og en i blokk 245. Branntavlene er plassert i trapperom i 1.etasje.

Brannalarm utløst i leilighet eller rekkehus gir kun lokal alarm første 3 minutt. Ved feil utløst alarm må denne må kvitteres ut på branntavle innen 3 min. Etter 3 min går alarmen går på hele bygget og brannvesenet blir varslet.

Alarm utløst i fellesarealer eller fra sprinkleralarm gir alltid direkte alarm på hele bygget og til brannvesenet.

Det er enhver beboers ansvar å gjøre seg kjent med rutiner og fremgangsmåter ved feil utløst brannalarm og sprinkleranlegg. Ta gjerne kontakt med styret ved spørsmål eller for praktisk gjennomgang av rutiner.

Utgifter ved unødige utrykninger blir fakturert den enkelte beboer.

 

VED FEIL UTLØST BRANNALARM – AVLYSE ALARM

NB: Kun den som har utløst alarmen og kjenner årsaken, kan avlyse brannalarm. Dette er viktig for alles sikkerhet!

 1. Ring brannvesenet tlf. 110, oppgi navn og at brannalarm er utløst i Hafrakveien 243. Oppgi hvorfor alarmen ble utløst og hvilken detektor som er utløst. Detektor som er utløst vises på branntavlen.
 2. Kvitter ut brannalarmen på følgende måte:
  1. Åpne branntavlemed nøkkel som henger ved siden. Branntavle er i trapperom i 1.etg.
  2. Trykk på rød knapp ”AVSTILL ALARM”
  3. Hold deretter inne grønn knapp ”TILBAKESTILL” i minst 3 sekunder til det kommer et lysere pip.

(Gjenta prosedyren for å fjerne ytterligere feilkoder på branntavle.)

 

KOSTNADER VED UNØDIG UTRYKNING

Ved “unødige” utrykninger etter utløst brannalarm belastes ansvarlig for utløst alarm det til enhver tid gjeldende gebyr (pr. 2016 kr. 3.500,- ) Eksempler på unødig alarm:

 • Arbeid igangsatt på anlegget uten å ha koblet ut overføring til 110 sentralen på forhånd.
 • Ved bruk av sveiseutstyr, skjærebrennere, sveising av belegg, vinkelsliper eller lignende uten å ha koblet ut meldere /sløyfer på forhånd
 • Bruk av bensin/dieseldrevne kjøretøy i områder som er sikret med røykdetektor
 • Vann på automatiske branndetektorer ved rengjøring av lokaler.
 • Aktiviteter som utvikler røyk, damp, støv eller gasser som aktiviserer detektor.