Hove Gård – en konge plass


EN KONGE PLASS

Sameiet Hafrakveien 243 består av en 4 etasjers boligblokk med 24 leiligheter, bygget i 2015 etter TEK10 og Husbankens strengere energikrav. Alle leiligheter nyter godt av vannbåren varme, samt et lukket garasjeanlegg med parkering og bod til alle leilighetene. Mulighet for etablering av el-bil lading.

KONGE MILJØ

Hove Gård ligger omkranset av Stokkelandsvannet, Melsheia og Sandnes Sentrum. Grønne, luftige turområder tett på gir uendelige muligheter for trening, lek og friluftsliv. Sentrum med pulserende byliv ligger kun få minutter unna med sykkel, buss eller tog. Alternativt vil en ca 15 minutters spasertur gjennom Sandvedparken også føre en ned til sentrum.

Hove Gård vil ferdig utbygget huse ca 200 boliger. I nærmiljøet er både skoler, barnehager, flere lekeplasser, turveier, butikk og togstopp.

               

KONGSHISTORIE

Utgravinger viser at Hove Gård har huset fine folk i snart to tusen år. Omkring år 400-550 har det trolig stått en staselig gårdsbygning på området, tilhørende en småkonge som bodde på gården med sin familie og tjenere.


KONGSTANKER

“Hove gård er tilrettelagt med utgangspunkt i gamle bystrukturer hvor byggene skaper gater og byrom. Husene varierer i størrelse og byggehøyde, og i stedet for å plassere husene i ens rekker er de plassert langs gatetun og plasser. Gatetunene varierer fra trange smug til åpne plasser, som uten biltrafikk blir møteplass og ikke minst lekeplass for barn.”

“Fra gatetunene er det forbindelse ut til store friarealer med kvartalslekeplasser og ballplass som ligger rett sør for bebyggelsen. Alle husene får adkomst fra de bilfrie gatene og har i tillegg skjermede solrike hager og altaner.”

“Gatene og plassene er opparbeidet med variert beplantning, sitteplasser og lekeutstyr. En formingsveileder gir retningslinjer for bebyggelse, farger og skjermvegger, beplantning mot gaten mm. Så man sikrer en familiær og variert bebyggelse med farger og hagerom som harmonerer.”

Feltarkitekt Lars Nielsen, Rambøll AS

             

VELKOMMEN TIL HAFRAKVEIEN 243 PÅ HOVE GÅRD