Praktisk info

PRAKTISK INFORMASJON


NØKLER

Ved utelåsning: Det finnes ikke hovednøkler til bygget og er derfor ikke mulighet for nøkkelservice ved utelåsing.

Nye nøkler til den enkelte leilighet kan bestilles ved å kontakte styret. Nøkler hentes og betales hos Optimera Sikring og Lås tlf. 51686070.

Styret har nøkler til tekniske rom og heis. Heisnøkler er praktisk ved flytting, og lånes gjerne ut – da kan man låse heisdøren i åpen posisjon mens heisen fylles. Se informasjon under punktet HEIS nedenfor.


ADGANGSBRIKKER

Kontakt Smartly support tlf 51908090 for bestilling av nye adgangsbrikker. Kostnader kan påløpe.


HEIS

For å unngå dyre og unødige servicekostnader er det viktig at heis benyttes riktig og i henhold til leverandørens beskrivelse. Heisleverandøren har bedt oss minne om følgende:

– Aldri sett gjenstander i heisdøren for å holde den åpen! Heisdøren vil etter en stund forsøke å stenge til tross for at gjenstander står i veien. Dette medfører at skinner og vaiere i heisdøren ødelegges, og heismontør må tilkalles.

– Dersom man har behov for at heisdøren skal stå åpen, for eksempel ved flytting, benytt nøkkel på heispanelet og vri til posisjon nr. 1. Døren vil da stå åpen til nøkkelen vris til posisjon 2.

– Heisnøkkel kan lånes ved å kontakte styret.


YTTERDØRER

For å unngå dyre og unødige servicekostnader er det særdeles viktig å aldri sette gjenstander i ytterdørene for å holde dem åpne!

Dørpumpen vil etter en stund forsøke å tvangsstenge døren. Dette medfører at beslag og stag tilhørende dørpumpen vris og ødelegges. Ved flytting eller annet behov for åpen dør; Trykk knapp på dørpumpe til posisjon nr. 1 merket “do”. Døren vil stå åpen entreen. Når man er ferdig settes dørpumpen til posisjon nr. 2 merket “aut”, da er døren i vanlig modus.

Snø / løv og annet som ligger i veien for dørene tas vekk for å hindre feil ved dør og dørpumpe.


ENDRE NAVNEMERKING PORTTELEFONI VED ENTRE

Dersom du trenger å få endret navnemerking på porttelefoni-panelet ved entreen, ta kontakt med styret på hafrakveien243@gmail.com. Vennligst ikke merk selv, da det skaper merker på panelet som kan være vanskelig å fjerne i ettertid.


HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Å bo i Hafrakveien 243 skal være trygt. For å unngå uhell og ulykker er det viktig at sameiere melder fra til styret om potensielle utfordringer slik at tiltak kan iverksettes. Tilbakemeldinger gis via kontaktskjema eller på epost hafrakveien243@gmail.com.