Sprinkleranlegg

SPRINKLERANLEGG


VED FEIL UTLØST SPRINKLERANLEGG

Stenging av sprinkleranlegg gjøres på følgende måte:

  1. Gå til sprinklerrom i garasjeanlegg. Nøkkel finnes i nøkkelboks. Kode til nøkkelboks fåes ved å logge inn på nettsiden eller kontakte styret.
  2. Steng hovedventil ved å vri på hjulet som er merket med “Stengeventil holdes åpen” (Vanntilførsel stoppes) På bildet under er ventilen markert med “Hovedventil” og aktuelt blokknummer.NB: Det finnes 3 hovedventiler. 1 for hver blokk og en for garasjeanlegget. Kun den aktuelle blokk hvor sprinkler er utløst trenger å stenges.
  3. Dreneringsventil merket “Dreneringsventil holdes stengt” åpnes og røranlegget tømmes for vann.Prinsippet et at alt vann inn stenges, og at alt vann i anlegget dreneres ut. Se bildet under for oversikt av sprinkleranlegget og plassering av kraner som skal stenges / åpnes.
  4. Avlys evt. utløst brannalarm iht. prosedyre.
  5. Kontakt styret slik at kvalifisert personell tilkalles for reparasjon og sette anlegget i drift.

Det er enhver beboers ansvar å gjøre seg kjent med rutiner og fremgangsmåter for feil utløst brannalarm og sprinkleranlegg, for å begrense skadeomfang. Ta gjerne kontakt med styret ved spørsmål eller ønske om praktisk gjennomgang av rutinen.